แสดงทั้งหมด น้ำมะพร้าว

โคโค่แม็ก น้ำมะพร้าวแท้ 100%

ปิดหน้าต่าง

จุดเริ่มต้นของน้ำมะพร้าวโคโค่แม็ก
ที่มีการคัดสรรวัตถุดิบ
จากแหล่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้

 มะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีความผูกพันและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทย เช่น สิ่งทอ ที่พักพิง อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องบูชาทางศาสนา และสัญลักษณ์ เป็นอาหารและขนมที่คนไทยนิยมชื่นชอบกันมาอย่างยาวนาน

 แหล่งของมะพร้าวที่ดีต้องมาจากพื้นที่ที่อุดมสมบูรณเนื่องจากส่วนผสมที่ลงตัวของดิน น้ำทะเล น้ำกร่อย น้ำจืด และสภาพอากาศเขตร้อนมาจากอัมพวาที่ได้ชื่อว่า เป็นแหล่งของมะพร้าวที่ดีที่สุดในโลก ด้วยการยอมรับและชื่นชอบว่ามะพร้าวจากอัมพวามีรสชาติดี หอม หวาน อร่อยที่สุด

 โคโค่แม็กน้ำมะพร้าว 100% มีโรงงานแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในอัมพวา ที่เราภูมิใจที่อยู่ในแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อมั่นใจว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติ ความหอม อร่อยที่ยอดเยี่ยมแบบที่ไม่มีใครเทียบได้

"อัมพวา" เป็นแหล่งของน้ำมะพร้าวที่ดีที่สุดในประเทศไทย

เรามุ่งเน้นคุณค่าวัฒนธรรมไทยและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์โดยมีเป้าหมาย เพื่อเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์อนุพันธ์มะพร้าวจากประเทศไทยนั่นคือเหตุผลเบื้องหลังที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของโรงงานของเราในดินแดนที่ได้ชื่อว่าแหล่งที่มีมะพร้าวที่ดีที่สุดจากอัมพวาและทำเลที่ตั้งห่างจากกรุงเทพเพียง 77 กม.

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
แบบพึ่งพาอาศัยกับเกษตรกร

ด้วยปณิธานในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อการพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชน เราจึง

ได้เริ่มต้นการทำฟาร์มตามสัญญากับ ชาวสวนมะพร้าว
พร้อมทั้งการพัฒนาพันธุ์มะพร้าว
การเสริมสร้างฝึกอบรมความรู้ ให้กับชาวสวนมะพร้าว

เพื่อเก็บเกี่ยว มะพร้าวที่มีคุณภาพ เป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อนำเข้ากระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อคนไทยและคนทั่วโลก

บริษัท
เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จํากัด

Filling Production Line
Asiatic's Production line
Research & Development Team

เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว ชั้นนำของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 26 ปี ในการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการรับรองมาตรฐานระดับโลก เพื่อตอบสนองมาตรฐานระดับโลกด้วยความเชี่ยวชาญ
และความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราจึงเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวครบวงจรที่ดีที่สุด
มุ่งเน้นที่คุณค่าวัฒนธรรมไทยและแหล่งมะพร้าวที่อุดมสมบูรณ์ของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์มะพร้าว
ที่ดีที่สุดจากประเทศไทยของคุณ

Our coconut plantation

โรงงานของเราตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์

ใจกลางพื้นที่มะพร้าวใน “อัมพวา”
ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุด

ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางใต้ 77 กม.

บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว
ภายใต้มาตรฐานคุณภาพด้วยการรับรองมาตรฐานระดับโลก

ISO 9001
IFS
GMP/HACCP
BRCGS Food Safety
SEDEX
Amfori

จุดเริ่มต้นของน้ำมะพร้าวโคโค่แม็ก ที่มีการคัดสรรวัตถุดิบ จากแหล่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้

 มะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีความผูกพันและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทย เช่น สิ่งทอ ที่พักพิง อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องบูชาทางศาสนา และสัญลักษณ์ เป็นอาหารและขนมที่คนไทยนิยมชื่นชอบกันมาอย่างยาวนาน

 แหล่งของมะพร้าวที่ดีต้องมาจากพื้นที่ที่อุดมสมบูรณเนื่องจากส่วนผสมที่ลงตัวของดิน น้ำทะเล น้ำกร่อย น้ำจืด และสภาพอากาศเขตร้อนมาจากอัมพวาที่ได้ชื่อว่า เป็นแหล่งของมะพร้าวที่ดีที่สุดในโลก ด้วยการยอมรับและชื่นชอบว่ามะพร้าวจากอัมพวามีรสชาติดี หอม หวาน อร่อยที่สุด

 โคโค่แม็กน้ำมะพร้าว 100% มีโรงงานแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในอัมพวา ที่เราภูมิใจที่อยู่ในแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อมั่นใจว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติ ความหอม อร่อยที่ยอดเยี่ยมแบบที่ไม่มีใครเทียบได้

"อัมพวา" เป็นแหล่งของน้ำมะพร้าวที่ดีที่สุดในประเทศไทย

เรามุ่งเน้นคุณค่าวัฒนธรรมไทยและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์โดยมีเป้าหมาย เพื่อเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์อนุพันธ์มะพร้าวจากประเทศไทยนั่นคือเหตุผลเบื้องหลังที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของโรงงานของเราในดินแดนที่ได้ชื่อว่าแหล่งที่มีมะพร้าวที่ดีที่สุดจากอัมพวาและทำเลที่ตั้งห่างจากกรุงเทพเพียง 77 กม.

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
แบบพึ่งพาอาศัยกับเกษตรกร

ด้วยปณิธานในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อการพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชน เราจึง

ได้เริ่มต้นการทำฟาร์มตามสัญญากับ ชาวสวนมะพร้าว
พร้อมทั้งการพัฒนาพันธุ์มะพร้าว
การเสริมสร้างฝึกอบรมความรู้ ให้กับชาวสวนมะพร้าว

เพื่อเก็บเกี่ยว มะพร้าวที่มีคุณภาพ เป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อนำเข้ากระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อคนไทยและคนทั่วโลก

บริษัท
เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จํากัด

Filling Production Line
Asiatic's Production line
Research & Development Team

เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว ชั้นนำของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 26 ปี ในการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการรับรองมาตรฐานระดับโลก เพื่อตอบสนองมาตรฐานระดับโลกด้วยความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราจึงเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวครบวงจรที่ดีที่สุด มุ่งเน้นที่คุณค่าวัฒนธรรมไทยและแหล่งมะพร้าวที่อุดมสมบูรณ์ของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์มะพร้าว ที่ดีที่สุดจากประเทศไทยของคุณ

Our coconut plantation
โรงงานของเราตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ ใจกลางพื้นที่มะพร้าวใน “อัมพวา” ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุด ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางใต้ 77 กม.

บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว ภายใต้มาตรฐานคุณภาพด้วยการรับรองมาตรฐานระดับโลก

ISO 9001
IFS
GMP/HACCP
BRCGS Food Safety
SEDEX
Amfori
Copyright © 2023 Asiatic Agro Industry Co., Ltd. All rights reserved.